PERSONEL YÖNETİMİ

  • Gerekli pozisyonlar için iş ilanının verilmesi
  • İş başvurularının değerlendirilmesi ve görüşmelerin yapılması
  • Personel görev tanımlarının belirlenmesi ve denetlenmesi
  • Hizmet akdi oluşturulması
  • Aylık puantajların kontrolü
  • Özlük haklarının bordrolaştırılması
  • Personel ücret ödemelerinin yapılması
  • Sigorta bildirgelerinin kontrolü ve ilgili kuruma verilmesi
  • Muhtasar beyannamelerinin kontrolü ve ilgili kuruma verilmesi
  • Personel fazla mesailerinin yasalara uygunluğunun kontrolü
img

Buradayız, bekleriz..

iletişime geçin