TEKNİK HİZMETLER

Geçici Kabuller ve Teslim Alma

 • Sistemlerin uygun koşullarda olup olmadığının kontrolü

 • Ekipmanların ve devrelerin işaretlenmesi ve etiketlenmesinin kontrolü

 • Devreye alma prosesine yardım edilmesi

 • Devreye alma ve test etme proseslerinin en iyi şekilde yürütülmesinin kontrolü

 • Tasarıma uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi

 • Tesisatı kuran müteahhitlerin ve dizayn gruplarının isimleri, adresleri ve telefon numaralarının kaydı

 • Normal ve aşırı yük şartları altında, doğru şekilde işletilmeleri için ara bağlantılar, aşırı yükler, zamanlayıcılar, elektrik düzenleyicileri, emniyet ve seçici anahtarların kontrolü

 • Otomatik kontrol sistemlerinin doğru faaliyet ve işlem sırası açısından kontrolleri

 • Isıtma ve havalandırma sistemlerinin test ve balans sonuçları, sızdırmazlık testlerini de kapsayacak şekilde kontrol edilmesi

 • Takılması eksik kalan parçaların ve düzeltilecek olan kusurların bir listesinin tanzimi

 •  Tüm aydınlatmaların, fonksiyonlarını doğru şekilde yerine getirip getirmediği ve aydınlatma seviyeleri kontrol edilmesi

İşletim Hizmetleri

 • Ekipman ve sistemlerin işletme periyodlarının doğru şekilde tespit edilmesi
 • Akılcı enerji kullanımı için tüm işletme personelinin eğitilmesi
 • Kontrattan doğan sorumluluklar veya garantiler, sınırlayıcı sözleşmeler
 • Isıtma, soğutma gibi çevresel hizmetler ve diğer özel amaçlı ekipmanlar için işletme ve bakım yönergeleri hazırlamak
 • Tesis genel bakımı hakkında tavsiyeler
 • Aksi durumların ortaya çıkması halinde, önceden alınması gereken emniyet tedbirleri hakkında yönergelerin hazırlanması
 • Hazırlanmış olan sistem kontrol listelerinin uyarlanması

Kontrol Hizmetleri

 • Enerji tüketiminin tasarımdaki tahmini değerlerinin belirlenmesi
 • Tüketimde farklılık varsa bu farklılığı yaratan nedenlerin belirlenmesi
 • Kazan, baca gazı analizlerinin yapılması ve yanma verimlerinin artırılması
 • Kazan yanma verimlerinin kontrol edilmesi
 • Düzenli olarak temizlemeye ihtiyaç gösteren ekipmanların, bakım periyodlarına göre servise alınmasının kontrolü
 • Mevsimlere göre ısıtma ve soğutma sıcaklık değerlerinin uygunluğunun kontrolü

Planlı Bakım Onarım Çalışmaları

 • Periyodik bakımlarının yaptırılmasının takibi
 • Ekipmanların termal ölçümlerinin yapılması ve buna bağlı bakım önceliklerinin belirlenmesi.

FCTU Bina Yönetimi’nin gerekli gördüğü aşağıda belirtilmiş sistemler için periyodik bakım anlaşmaları yapılacaktır;

Elektrik Elektronik Sistemler;

 • Elektrik dağıtım sistemleri

 • Asansör sistemleri

 • Jeneratör sistemleri

 • Yıldırımdan korunma ve topraklama tesisatı

 • Dış ve iç alan aydınlatma tesisatı

 • Merkezi uydu/anten/kablolu televizyon dağıtım sistemi

 • Telefon, data, kontrol, kumanda hatları

 • Sayaç ve kalorimetreler

 • Kapalı devre kamera sistemi

 • Site giriş bariyerleri

 • Otopark giriş-çıkış kontrol sistemi

Mekanik Sistemler;

 • Isıtma-soğutma-havalandırma sistemleri
 • VRV iç ve dış üniteler
 • Kazan, brülör ve baca grupları
 • Taze hava ve egzoz sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri;

 • Yangın dumanı tahliye fanları
 • Yangın pompaları
 • Yangın hidratları
 • Sprinkler sistem
 • Yangın algılama ve
 • ihbar sistemi

Su Sistemleri;

 • Pis su tahliye pompaları
 • Bahçe sulama pompaları
 • Bahçe sulama sistemleri
 • Su deposu
 • Yüzme havuzu sirkülasyon ve arıtma tesisatı
 • Pis su ve temiz su tesisatı
 • Islak hacimler

Eğitimler

 • İşletme müdürü eğitimleri
 • Hukuki konular ile ilgili eğitim
 • İş güvenliği ve ilk yardım eğitimi
 • Yangın eğitimi ve tatbikatı
 • Güncel muhasebe programı eğitimleri

Denetlemeler

 • Periyodik genel saha denetlemesi
 • Habersiz-gündüz saha denetlemesi
 • Habersiz-gece saha denetlemesi
 • Kapsamlı saha denetlemesi
 • Aylık ve yıllık muhasebe denetimi
img

Buradayız, bekleriz..

iletişime geçin