img


     Makale Tarihi: 20.04.2020 - FCTU BLOG


KİRA GELİRLERİ BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

• 2019 yılı kira gelirlerinin beyanı ve ilk taksit ödemesi 30 Nisan’a kadar yapılacak.
• 2019’da elde edilen konut kira geliri toplamı 5.400 TL’nin ve iş yeri kira geliri toplamı 40.000 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmek zorunda.

GERÇEK GELİR USULÜNDE İNDİRİLECEK GİDERLER :

• Kiraya veren tarafından ödenmiş aydınlatma /ısıtma /su/asansör giderleri,
• Kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen kiraya veren tarafından ödenen vergi , resim, harçlar,
• Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için iktisap yılından başlayarak 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i,
• Kiraya verilen malların idaresi için yapılan makul miktardaki idare giderleri,
• Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan her türlü sigorta gideri,
• Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan borçlanmaya ilişkin faiz giderleri,
• Kiraya verilen gayrimenkuller için ayrılan amortisman ( 50 yıl boyunca satın alma maliyetinin %2 si oranında ),
• Kiraya verilen gayrimenkulle ilgili olarak sözleşmeye , kanuna ya da mahkeme kararına göre ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
• Sahibi bulunduğu konutu kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli,
• Kiraya veren tarafından gayrimenkulde yaptırılan onarıma ilişkin giderler,
• Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan ve mal sahibi tarafından ödenen bakım ve idame giderleri,
• Kiraladıkları gayrimenkulleri kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler.

Buradayız, bekleriz..

iletişime geçin